TALENT FOR MANAGEMENT
EEN MANAGEMENT TRAINEESHIP VOOR JONGE ACADEMICI MET AMBITIE
succesvol_ontwikkelen

HET MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA

De talenten volgen tijdens het programma een op maat gesneden Management Development Programma. Dit is gericht op het ontwikkelen van interpersoonlijke competenties en het leggen van verbinding tussen de organisatiedoelstellingen en hun eigen bijdrage hieraan. Zo leren talenten in opdrachten op maat toegevoegde waarde te leveren op een eigen en mensgerichte manier.

HET MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA KENT DE VOLGENDE ONDERDELEN:

Action Learning
De kennis die tijdens opleidingsdagen wordt opgedaan, wordt direct vertaald naar bestaande business cases en de eigen opdracht. Zo wordt de toepasbaarheid in de praktijk vergroot.

Intervisie
Tijdens intervisiebijeenkomsten leren talenten van elkaar en over elkaars ontwikkeltrajecten. Hierbij zijn de eigen ontwikkelpunten en actuele vraagstukken uit de opdracht leidend.

Coaching
Het talent wordt door een ibc coach ondersteunt met gerichte vraagstellingen, methoden, technieken en oefeningen om tot bewustwording en ontwikkeling te komen. Dit ondersteunt de persoonlijke en professionele groei en draagt bij aan betere resultaten.

Themasessies
Door middel van themasessies worden talenten gestimuleerd om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen

OPDRACHTEN EN BEGELEIDING

Gedurende het tweejarige programma voeren talenten bij verschillende organisaties circa drie fulltime opdrachten uit die passen binnen hun persoonlijke ontwikkeltraject. Om tot een vruchtbare samenwerking te komen en de kwaliteit te waarborgen verzorgt ibc de begeleiding en opleiding van het talent. Voor iedere opdracht krijgt een talent een persoonlijke begeleider aangewezen die het talent ondersteunt bij de uitvoering van de opdracht. Bovendien is de opdrachtbegeleider betrokken bij het Plan van aanpak, tussen- en eindevaluatiegesprekken met u als opdrachtgever.
Het soort opdrachten dat talenten uitvoeren en hun rol binnen deze opdrachten is veelzijdig.
Opdrachten worden gekenmerkt door afwisseling van taken, inzet van verschillende competenties en uitdaging. Rollen die daarbij passen zijn bijvoorbeeld die van (junior) projectmanager, PMO-er, marketeer, junior business controller of (HR) adviseur. De opdrachten liggen in de volgende expertisegebieden; Processen & IT, Finance & Control, Marketing & Communicatie en Mens & Organisatie en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op procesoptimalisaties, managementrapportages, organisatieveranderingen en productontwikkeling.
Op onze website www.talentformanagement.nl kunt u meer lezen over de opdrachten en de invulling hiervan.

TALENTEN

IBC MANAGEMENT TALENTEN:

  • zijn ondernemend
  • zijn resultaatgericht
  • beschikken over overtuigingskracht
  • zijn in staat om buiten de comfortzone te opereren
  • hebben de wil om te blijven groeien door in zichzelf te investeren
  • zijn academisch geschoold (economische, technische, en/of bedrijfskundige opleiding)
| ibc business consultants